Trợ giúp

Làm thế nào để tạo tài khoản email Google miễn phí?

Bước 1: Đầu tiên các bạn click vào nút sau:

Đăng ký Gmail

Bước 2: Nhập các thông tin mà Gmail yêu cầu, bao gồm:

  • Họ & Tên : Nhập Tên và Họ của bạn. Có dấu hay không dấu đều được. Có thể đổi lại sau nên bạn có thể nhập thoải mái. 
  • Tên người dùng : Nhập tên nick Gmail bạn muốn lập. Tên Gmail có thể sử dụng chữ cái, số và dấu chấm và phải có từ 6 đến 30 ký tự. Nếu gặp thông báo  Tên người dùng đó đã được sử dụng. Thử tên người dùng khác  thì bạn nhập tên khác nhé.
  • Mật khẩu & Xác nhận : Mật khẩu Gmail yêu cầu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm ít nhất 1 chữ cái và 1 chữ số. Bạn nên sử dụng kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự để có một mật khẩu bảo mật nhất. Bạn không nên sử dụng các mật khẩu dễ đoán như 12345678, tên bạn, tên người thân hoặc ngày sinh, số điện thoại… 

Sau khi bạn điền xong các thông tin Gmail yêu cầu, các bạn nhấn nút  Tiếp theo.

Bước 3: Tiếp tục điền các thông tin được yêu cầu – những phần không bắt buộc có thể bỏ qua: 

  • Số điện thoại (tùy chọn – không bắt buộc) : Nên thêm số điện thoại của bạn để lấy lại mật khẩu, tài khoản khi cần, một số điện thoại có thể liên kết nhiều Gmail. 
  • Địa chỉ email khôi phục (tùy chọn – không bắt buộc) : Nếu bạn có một email khác, hãy nhập vào đây, nó sẽ giúp cảnh báo bảo mật, khôi phục mật khẩu và tài khoản khi cần.
  • Ngày sinh của bạn : Nếu ngày sinh bạn nhập tính đến thời điểm đăng ký chưa đủ 15 tuổi thì chưa thể đăng ký tài khoản được.
  • Giới tính : Chọn giới tính của bạn.

Sau khi điền xong các thông tin trên bạn nhấn nút  Tiếp theo. 

Bước 4: Kéo thanh cuộn ở đây xuống dưới cùng rồi nhấn nút  Tôi đồng ý . Nên đọc các điều khoản ở đây để hiểu rõ quyền và trách nhiệm của bạn khi đăng ký Gmail.

Lúc này bạn sẽ được đưa đến trang quản lý tài khoản. Hãy cập nhật các thông tin bảo mật để giữ tài khoản Gmail của bạn luôn an toàn. Truy cập Gmail ở đây.