Trợ giúp

Bảng xếp hạng là gì? Làm thế nào để có thể có tên trong Bảng xếp hạng?

Bảng xếp hạng là một hệ thống xếp hạng thứ bậc của học sinh dựa trên số lượng kim cương thu được trên iTO do tham gia các chủ đề, thử thách, nhiệm vụ trong 1 khoảng thời gian nhất định (tính bằng tháng). Có 2 loại Bảng xếp hạng là Bảng xếp hạng theo trường và Bảng xếp hạng của toàn hệ thống iTO.

Lưu ý, chỉ những học sinh sử dụng tài khoản VÀNG mới được tính kim cương và được đưa tên vào Bảng xếp hạng.

Khi truy cập vào Bảng xếp hạng, bạn sẽ xem được thứ bậc của mình.