Trợ giúp

Tài khoản nào mới được tham gia nhiệm vụ, thử thách? Thử thách bao gồm những phần nào?

Chỉ có tài khoản VÀNG mới được tham gia nhiệm vụ hoặc thử thách như sau:

 

1. Thử thách hàng ngày: Tính năng Thử thách hàng ngày chỉ được chơi 1 lượt/ngày. Khi bạn đã chơi, hệ thống sẽ ghi nhận lượt chơi đó và bạn không thể chơi lại được.

2. Thử thách hàng tuần:  Tính năng được mở vào mỗi cuối tuần, chỉ được chơi 1 lượt. Khi bạn đã chơi, hệ thống sẽ ghi nhận lượt chơi đó và bạn không thể chơi lại được.

 

3. Quà tặng mỗi ngày:  Đăng nhập liên tục mỗi ngày sẽ giúp bạn thu thập được nhiều kim cương hơn.

4. Nhiệm vụ: Mỗi nhiệm vụ có 1 mục tiêu nhất định. Khi hoàn thành, bạn sẽ được tặng kim cương.