Trợ giúp

Muốn đăng ký chủ đề thì làm thế nào?

Đối với tài khoản Tiêu chuẩn, bạn chỉ có thể đăng ký học chủ đề miễn phí.

Đối với tài khoản VÀNG, bạn có thể đăng ký học tất cả các chủ đề còn hạn.

Sau đây là các bước đăng ký 1 chủ đề (khi tài khoản được cho phép.)

Bước 1: Để đăng ký một chủ đề, bạn cần truy cập vào trang của Chủ đề đó. 

Bước 2: Bạn có thể nhấn vào nút Đăng ký để tham gia vào Chủ đề đó. Sau đó ấn nút Truy cập. Tuy nhiên, nếu chủ đề đã hết hạn, bạn không thể đăng ký được nữa.