Trợ giúp

Làm thế nào để học Chương trình iSMART?

Bước 1: Trên màn hình Home, ấn nút Ôn tập kiến thức

Bước 2: Chọn Chương trình iSMART

Bước 3: Lựa chọn các bài giảng muốn học

Bước 4: Vào khung chương trình, chọn các phần muốn học, nhấn nút Truy cập.