Trợ giúp

Quên mật khẩu phải làm sao?

Bước 1, tại màn hình Đăng nhập, bạn cần nhấn Quên mật khẩu.

Bước 2: Điền ID của bạn vào ô rồi bấm Xác nhận

Bước 3: iTO đã gửi mật khẩu mới vào email bạn đã đăng ký trên hệ thống. Bạn hãy check hòm thư để lấy mật khẩu mới và đăng nhập lại.