Trợ giúp

Làm thế nào để sửa đổi thông tin cá nhân?

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào hệ thống, bạn có thể nhấn vào ảnh đại diện hoặc tên của mình trên Thanh điều hướng nằm bên trái (Sidebar) để truy cập trang Thông tin cá nhân.


Bước 2: Tại đây, bạn có thể nhấn nút Thông tin cá nhân. 

Bước 3: Nhấn biểu tượng Chỉnh sửa ở bên trái màn hình:

Bước 4: Chỉnh sửa các trường thông tin cần thiết, sau đó ấn nút Lưu ở cuối trang.