Trợ giúp

Vì sao phải xác thực email?

 

Nếu không xác thực email khi sử dụng hệ thống, bạn có thể gặp lại một số rủi ro như: không thể khôi phục lại tài khoản nếu bạn quên mật khẩu; không nhận được những thông báo quan trọng mà hệ thống cần thông báo với người dùng.