Trợ giúp

Làm thế nào để đổi mật khẩu?

 Bước 1: Sau khi đăng nhập vào hệ thống, bạn có thể nhấn vào ảnh đại diện hoặc tên của mình trên Thanh điều hướng nằm bên trái (Sidebar) để truy cập trang Thông tin cá nhân. 

Bước 2: Tại đây, bạn có thể nhấn nút Đổi mật khẩu.

Bước 3: Sau khi bạn nhập mật khẩu hiện tại và nhập mật khẩu mới thành công, ấn Lưu để xác nhận hành động này. Hệ thống sẽ thông báo khi mật khẩu được cập nhật thành công.