Trợ giúp

Mô tả tính năng của tài khoản VÀNG?

1. Ôn luyện kiến thức Tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học theo chương trình iSMART.

2. Xem nhận xét của thầy cô về các buổi học trên lớp.

3. Xem báo cáo học tập định kỳ trong năm học.

4. Tham gia toàn bộ chủ đề bổ trợ.

 

5. Lựa chọn dạng trò chơi yêu thích để luyện tập kiến thức. 

6. Xem tiến độ và kết quả học tập của các chủ đề bổ trợ. 

 

7. Xem báo cáo thông tin chi tiết về thời gian sử dụng hệ thống.

8. Ôn luyện kiến thức thông qua các thử thách và nhiệm vụ hấp dẫn.