Trợ giúp

Mô tả tính năng tài khoản Tiêu chuẩn?

1. Ôn luyện kiến thức Tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học theo chương trình iSMART.

 

2. Xem nhận xét của thầy cô về các buổi học trên lớp.

3. Xem báo cáo học tập định kỳ trong năm học.

4. Tham gia các chủ đề bổ trợ miễn phí.

5. Luyện tập kiến thức qua dạng trò chơi mặc định.