Trợ giúp

Làm thế nào để học trên iTO? Hướng dẫn đăng nhập?

Học sinh thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập website (https://online.ismart.edu.vn).

Bước 2: Đăng nhập với ID và password đã được cấp trước đó.Xem nhận xét, đánh giá của thầy cô về các buổi học trên lớp.

Bước 3: Trong lần đăng nhập đầu tiên: 

Chọn ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt 

Cập nhật thông tin cá nhân

Xác thực email.

Bước 4: Trải nghiệm và học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi.