Trợ giúp

Học sinh học iTO ở đâu? Sử dụng thiết bị nào để học?

iTO cung cấp nền tảng học online trên website. Học sinh có thể học mọi nơi mọi lúc trên nhiều thiết bị điện tử khác nhau như: Laptop, điện thoại, máy tính để bàn,...